זכויות קניין רוחני

במקרה של חשש או תלונה על פגיעה אפשרית בזכויות קניין רוחני, אנא מלא את הטופס שלהלן כדי לזהות עם הספציפיות את הזכויות הנטענות שהופרו ואת המוצר / ים הנאשמים.

[קשר-טופס 7 404 "לא נמצא"]